Masz ulubiony skaner z ADF i nie chcesz kart przekładać ręcznie - jest nowa wersja programu Testy obsługująca skanery.

Pakiet rozszerzeń programu "Testy" - "TestyMAX"

Dzięki pakietowi rozszerzeń "TestyMAX" obrazy kart odpowiedzi (skany w formacie "jpg") są automatycznie zapisywane w bazie danych. Pozwala to w przyszłości zweryfikować oryginalny wygląd karty a także dokonać ponownego jej sprawdzenia.
Kolejna opcja ww pakietu pozwala wysłać mailing z wynikami testu (i opcjonalnie z obrazem jego karty odpowiedzi) imiennie do każdego studenta.
Pakiet ten należy dodatkowo zakupić.

Przykładowy zarchiwizowany obraz formularza z naniesionymi kolorowymi oznaczeniami. Te oznaczenia pokazują, w jaki sposób odpowiedzi zaznaczone na karcie zostały ocenione.

Nowe wersje programów obsługujących różne zestawy znaków.
Programy: Testy8, Ankiety4 i BankZadań4 obsługujący wszystkie istniejące zestawy znaków są już gotowe!

Skontaktuj się z nami jeżeli już potrzebujesz utworzyć ankietę w języku ... np. birmańskim, albo lista studentów musi być po chińsku.
Jeżeli zakupiłeś nasze oprogramowanie to wyślemy Ci bezpłatnie nową wersję.

Nowe wersje programów Bank Zadań3 i Testy7. Najważniejsze zmiany:

 1. Losowe mieszanie kolejności odpowiedzi - inne dla każdej wersji testu.
 2. Grupy zadań - zadania ze wspólnym wstępem zawierającym tekst dowolnie sformatowany i nieograniczoną liczbę ilustracji.
 3. Wszystkie pliki schematu punktowania takie jak klucz, przeplot itd. zostały zastąpione jednym plikiem ".schemat_testu"

  1. Programy Ankiety3, Bank Zadań3 i Testy7 - najnowsze, gruntownie przebudowane wersje programów. już dostępne - dla dotychczasowych użytkowników bezpłatnie!.

   » Robocze filmy z omówieniem zmian w programach


  2. Testy7 - nowy typ formularza - szkolnego z możliwością kodowania przez ucznia symbolu miasta, symbolu szkoły, klasy i numeru z dziennika. Formularze takie przeznaczone są głównie dla samorządów badających osiągnięcia w swoim regionie, twórców ogólnopolskich konkursów i olimpiad..

  3. ANKIETY3 - Wyszukiwanie imion i tytułów naukowych i umieszczanie ich za nazwiskiem. Lista nauczycieli zaczynająca się od nazwiska pozwala łatwiej wykrywać pomyłki i sortować wyniki.

  4. Program "Bank Zadań Testowych3"
   W nowej wersji narzędzia ułatwiające porządkowanie dużych baz testowych. Ważne szczególnie przy wprowadzaniu dużej ilości pytań z użytych kiedyś testów zawierających podobne zadania. » więcej


  5. Bank Zadań Mini
   - Darmowa (shareware) wersja programu Bank Zadań Testowych3.
   » więcej

   » Historia zmian w kolejnych wersjach programu TESTY
   » Historia zmian w kolejnych wersjach programu ANKIETY
   » Historia zmian w kolejnych wersjach programu Bank Zadań Testowych


   • Wersja z USB2 - do komputerów przenośnych już jest dostępna.

   • Program Testy posiada opcję odczytywania ankiet - specjalne sortowanie do przeprowadzania ankiet oceniających na wyższych uczelniach.

   • KONIEC KŁOPOTÓW Z KODOWANIEM !!!
    Karty odpowiedzi można wydrukować jako imienne-już zakodowane do optycznej identyfikacji. Kodowanie 5-cyfrowe (ważne przy egzaminach wstępnych).

   • Testy 200 - specjalna wersja przeznaczona dla pracowni badań psychologicznych.

   • Ankiety - Wprowadzony został kreator formularza ankietowego pozwalający samodzielnie rozplanować wszystkie elementy ankiety. Pytania mogą mieć do 10 wariantów odpowiedzi. Treść, położenie i czcionkę druku każdego pytania oraz położenie i parametry każdego pola odpowiedzi można określić samodzielnie. Maksymalnie do stu pytań.