Wersja Mini w stosunku do programu Bank Zadań Testowych posiada pewne ograniczenia. Liczba zadań zgromadzonych w bazie danych nie może przekroczyć 500, a liczba zadań w jednym teście nie może być większa niż 20. Nie jest dostępna funkcja wyszukiwańia "zadań-klonów". Jeżeli te ograniczenia przeszkadzają Ci w pracy - możesz zakupić program Bank Zadań Testowych.

Program jest ciągle rozwijany i obecnie prezentacja nie pokazuje wszystkich jego funkcji.
Pobierz spakowany film AVI (15MB)
» prezentacja Banku Zadań

Obejrzyj prezentację teraz

Opinie użytkowników:
» COSSG w Koszalinie |

Bank Zadań Mini wersja shareware - Licencja Użytkownika

© 2004.. Sławomir Zalewski
 • Program jest całkowicie darmowy również do zastosowań komercyjnych.
 • Możesz go kopiować i przekazywać innym użytkownikom wyłącznie w wersji oryginalnej. Nie masz prawa dokonywać jakichkolwiek zmian w żadnym z plików należących do tego programu.
 • Autor dokłada wszelkich starań, aby program działał poprawnie. Nie udziela jednak żadnych gwarancji na prawidłowe działanie programu. Instalujesz i używasz go wyłącznie na własne ryzyko. Wszelkie roszczenia niezależnie od podstaw prawnych są wykluczone. Dotyczy to różnych uszkodzeń związanych z wtórnymi usterkami, jak np. utrata lub błędne opracowanie danych, włącznie z uszkodzeniami powodującymi straty w zyskach, roszczenia osób trzecich, straty w wyniku przerw w pracy lub inne straty finansowe.
 • Nie wolno przeprowadzać odwrotnej kompilacji, ani odwrotnej asemblacji programu Bank Zadań
Program wykorzystuje aplikacje freeware: Firebird, Inno Setup, JCL i JVCL.

Jeżeli nie akceptujesz któregokolwiek z punktów umowy licencyjnej, nie pobieraj tego programu.

Uwaga! Wersja 4 programu nie otworzy bazy danych utworzonej przez wersję 3. Jeżeli masz bazę utworzoną przez wcześnieszą wersję programu, to należy posługująs się wcześniejszą wersją programu utworzyć backup bazy banku zadań a następnie za pomocą nowszej wersji odtworzyć bazę z uzyskanego backupu. Mozna też posiadać w jednym komputerze zainstalowane obie wersje programu Bank Zadań (trzecia i czwarta).

Pobierz program BankMini4_Setup.exe (11,25MB) - wersja działająca w systemach Windows2000 i nowszych

 • Suma kontrolna wersji 4.3.0.652 MD5 =d8f82803b3b2c1fa4c1e38093cb97b54

 • Opisy nowych wersji - patrz » Historia zmian w kolejnych wersjach programu Bank Zasań Testowych

 • UWAGA! Błędne działanie niektórych darmowych programów antywirusowych może powodować zablokowanie możliwości zainstalowania programu. W takim przypadku należy na czas instalacji zatrzymać działanie programu antywirusowego.

 • 1. Pobierz ten plik i zapisz go na dysku swojego komputera
 • 2. Uruchom plik - jest to samorozpakowujący się setup
 • 3. Postępuj zgodnie z poleceniami instalatora
 • 4. Po zakończeniu instalacji można pobrany plik skasować
 • Będę wdzięczny za wszelkie uwagi i sugestie Użytkowników wysłane na adres: Sławomir Zalewski