Omówienie nowego typu plików i nowego serwera baz danych w najnowszych wersjach programów.


Omówienie zmian w najnowszej wersji programu Testy7


Omówienie zmian w najnowszej wersji programu Bank Zadań3