Przeznaczenie
Program "Testy 200" to specjalna wersja programu "Testy" przeznaczona dla pracowni badań psychologicznych. Pomaga on przy przygotowaniu, przeprowadzeniu i sprawdzeniu wyników sprawdzianów testowych, a także wprowadzaniu do komputera danych z prostych ankiet. System pozwala wydrukować imienne karty odpowiedzi dla wszystkich uczniów, a następnie szybko i bezbłędnie sprawdzić duże ilości kart testowych. Utworzona baza danych może być dalej przetwarzana w arkuszu kalkulacyjnym. Możliwe jest również wykorzystanie kart uniwersalnych wydrukowanych w dowolnej drukarni. Wprowadzone mechanizmy kontrolne eliminują do minimum możliwość pomyłek często popełnianych przez osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie testu. W przypadku sytuacji awaryjnych lub konieczności późniejszej weryfikacji możliwe jest ręczne sprawdzenie testów przy pomocy szablonów. Szablony mogą być wydrukowane na przeźroczystej folii przy pomocy drukarki.

Możliwości dostosowania programu do indywidualnych potrzeb
Program pozwala na zmiany konfiguracji w następujących zakresach:

  • Test może składać się z 10 do max 200 pytań.
  • Program umożliwia stosowanie dwóch typów kart odpowiedzi. Pierwszy to karty z dwoma kolumnami odpowiedzi do dziesięciu wariantów, drugi to karty z trzema kolumnami odpowiedzi do pięciu wariantów odpowiedzi.
  • Pole danych identyfikacyjnych odczytywanych przez komputer składa się z trzech części. Pierwsza to dwucyfrowy numer grupy, druga to czterocyfrowy numer kolejny osoby. Para tych liczb musi być zawsze unikalna w bazie danych. Trzecia część koduje typ karty odpowiedzi i numer arkusza.

Wykorzystanie programu
Każdy uczestnik testu (lub ankiety) otrzymuje od jednego do trzech zakodowanych arkuszy - w zależności od liczby pytań w teście (lub ankiecie). Każdy arkusz jest identyfikowany przez czytnik i w zależności od numeru arkusza kolejne pytania otrzymują właściwe numery przy wpisywaniu do bazy danych. Program nie posiada wbudowanych procedur obliczających wynik oceniających test. Przy pomocy mechanizmu DDE systemu Windows program przekazuje odczytane dane z karty do innego programu, który w wersji podstawowej wraz z kodem źródłowym otrzymuje klient. Dzięki takiemu rozbiciu na dwa niezależne programy, użytkownik może we własnym zakresie rozwijać aplikację przetwarzania danych. Można również zlecić wykonanie takiej specjalistycznej aplikacji firmie "Testy Komputerowe". Należy pamiętać, że oprócz wspomnianego przekazywania danych do innej aplikacji są one równolegle zapisywane do bazy danych programu TESTY200.