TESTY KOMPUTEROWE - Oferta dla szkół

Powrót

Wszystkie badania przeprowadzane są w oparciu o narzędzia przygotowywane przez specjalistów: konsultantów i doradców nauczycieli z długoletnią praktyką, absolwentów Studium Pomiaru Dydaktycznego i Egzaminowania przy UG, psychologów, pracowników naukowych AMG i UG. Za opracowanie wyników badań odpowiada Zbigniew Cielątkowski, były konsultant diagnostyki edukacyjnej CEN w Gdańsku, autor opracowania wyników badań kompetencji uczniów woj. Gdańskiego w 1998 roku.

W przygotowywaniu i opracowaniu wyników naszych badań nie biorą udziału pracownicy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku i Pomorskiego Kuratorium Oświaty. Pozwala to na uzyskanie niezależnych wyników badań.

Podstawa prawna zlecania badań:
art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz.496, z 1997r. Nr 28, poz. 153, i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz.1126/;

§ 6 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 13 sierpnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz.
  Dostarczony przez nas System Testy (wyposażenie i oprogramowanie) przekształca komputer w szybkie urządzenie do przygotowania, wczytania i opracowania testów i ankiet. Umożliwia on: 1.przygotowanie baz danych 2.wydrukowanie indywidualnych kart na drukarce laserowej 3.szybkie i bezbłędne sprawdzenie dużych ilości wypełnionych kart (lub wprowadzenie danych z ankiet do komputera). Przyjęte przez nas rozwiązania pozwalają na szybkie wczytywanie danych (nawet powyżej 1000 kart na godzinę) i eliminują w 100% błędy dzięki specjalnym zabezpieczeniom. Pytania proszę kierować na adres e-mail: info@testy.com.pl