OFERTA WSPÓŁPRACY

 

Firma Testy Komputerowe ma ofertę BEZPŁATNEJ współpracy dla tych z Państwa którzy:

1.      Umożliwiają ściąganie ze swojej strony WWW plików zawierających zadania testowe

2.      Umieszczają na swoich stronach WWW zadania testowe do rozwiązywania

3.      Dołączają lub planują dołączyć do swoich wydawnictw zadania testowe w formie np. CD

Nasza propozycja polega na wprowadzeniu dostarczonych nam zadań testowych typu zamkniętego do naszego programu BANK ZADAŃ MINI i odesłaniu ich Państwu w tej formie. Zobowiązujemy się do niewykorzystywania dostarczonych materiałów do celów własnych i nie przekazywania ich osobom trzecim.

Korzyści dla Państwa

Umieszczenie  pytań w programie BANK ZADAŃ MINI jest szczególnie korzystne dla nauczycieli i innych osób przygotowujących sprawdziany testowe gdyż:

1.      Program gromadzi w specjalnej bazie danych do 500  zadań testowych typu zamkniętego

2.      Pozwala na modyfikowanie zadań przez zmianę kolejności odpowiedzi

3.      Pozwala na modyfikowanie zadań przez zmianę treści pytań lub odpowiedzi

4.      Można do niego wprowadzać zadania nowe

5.      Można do niego wczytać z archiwalnego dokumentu zadania już używane

6.      Pozwala na konstruowanie nowych testów,  używając zadań wyselekcjonowanych z bazy (ograniczenie wielkości testu do 20 zadań)

7.      Tworzy gotowe do wydruku pliki sformatowanych dokumentów tekstowych z treścią testu (do 10 wersji testu)

8.      Przygotowuje klucz  odpowiedzi dla wszystkich wersji

Taka  metoda tworzenia sprawdzianu zmusza ucznia do dokładnej analizy treści zadania i zapobiega uczeniu się testów na pamięć.

Tym z Państwa, którzy podejmą z nami współpracę planujemy dostarczenie wersji programu wzbogaconej o następujące możliwości:

1.      Druku uniwersalnych kart odpowiedzi

2.      Druku na folii szablonów do szybkiego sprawdzania testów

Korzyści dla nas:

Jedynym „zyskiem” firmy jest rozpropagowanie za pomocą programu BANK ZADAŃ MINI informacji o pozostałych naszych produktach, dlatego w dostarczonej Państwu wersji programu oprócz bazy z zadaniami znajdą się również materiały promocyjne.

Warunki współpracy:

1.      Zobowiązanie się Państwa do „upublicznienia” programu przez np. umożliwienie jego ściągania Waszej strony www lub dostarczenia łącznie książką na płycie CD

2.      Dostarczenia zadań testowych w formie plików umożliwiających ich przetworzenie (np. .txt,  rtf, .doc, .xls)

3.      Wymiana na zasadzie wzajemności linków między naszymi stronami www

Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą prosimy o kontakt: info@testy.com.pl