Artykuł Prof. Pawłowskiej o źródłach dysleksji

Ocena poprawności sprawdzianów z "języka polskiego" na egzaminie maturalnym 2005 r.

Maturalny sprawdzian sprawności czytania tekstu naukowego (publicystycznego) w funkcji poznawczejLinki do zaprzyjaźnionych stron


Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Biuletyn Akademii Obrony Narodowej

Gablotka Szkolna


Portal edukacji przedszkolnej, dla rodziców, opiekunek, pracowników i właścicieli przedszkoli oraz wszystkich zainteresowanych branżą dziecięcą.